Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Anna-Grace een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig. Anna-Grace beschikt over volgende machtigingen:

Nihil

Anna-Grace beschikt over volgende protocollen:

Nihil